Kategori arşivi: Arşiv

Anı ve Yayın Talebi

Sayın Üyemiz,

17/05/1926 tarihinde kurulmuş ve Cumhuriyetimizin ilk derneklerinden olan İ.T.Ü. Birliğin tarihçesini oluşturmaya çalışıyoruz. Mevcut kayıtlarımıza baktığımızda en eski bilginin 1973 yılına ait Karar Defteri ve 1 no.lu üyeden başlayan Üye Kayıt Defteri olduğunu görüyoruz. Öylesine köklü Derneğimizin daha önceki yıllara ait bilgi, belge v.s. yayınları ile üye ve yönetim kurulu üyeleri isimlerine, yönetim ve genel kurul kararlarına ve Derneğimizin o yıllardaki faaliyetleriyle ilgili bilgilere ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu nedenle TBMM Kütüphanesi, Milli Kütüphane, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Mülga Bayındırlık Bakanlığı) Kütüphanesi, Ankara Valiliği (İl Dernekler Müdürlüğü), Okumaya devam et