Anlaşmalı Kuruluşlar

Üyelerimiz ile üyelerimizin bakmakla yükümlü oldukları birinci dereceden yakınlarının ihtiyaç

duydukları sağlık hizmetleri için aşağıda isimleri belirtilen Sağlık Kuruluşları ile yapılan

görüşmeler sonucunda %10- %30 oranlarında indirim yapılması sağlanmıştır. Üyelerimiz

Dernek Üye Kartı ve T.C. Kimlik No.ları yazılı kimlik kartları ilgili sağlık kuruluşlarına

başvurdukları takdirde indirim hakkından faydalanacaktır.

Şu ana kadar anlaşma sağlanan sağlık kuruluşları görmek için tıklayınız.