23 Aralık 2017 Cumartesi Söyleşisi

Değerli Üyemiz,

“Cumartesi Söyleşileri”mizin 23 Aralık 2017 tarihli konferansla ilgili bilgiler aşağıdadır.

Konferansın Konusu: Toplumda Sık Görülen Prostat Hastalıkları

Konuşmacı: Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Yaşar BEDÜK

Tarih: 23 Aralık 2017 Cumartesi Saat: 14:00

Yer: İTÜ EVİ Konferans Salonu, Büklüm Sokak No.71 Kavaklıdere/Ankara

 

PROF.DR.YAŞAR BEDÜK ÖZGEÇMİŞ

1954 yılında Siir’te doğdu. İlk ve Ortaokulu Siirt’te, Liseyi İstanbul’da Robert Kolej’de bitirdi.

1972 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’ne girdi ve 1978’de mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’na asistan olarak başladı ve 1982 yılında ihtisasını tamamladı. Askerlik ve mecburi hizmet görevlerinden sonra 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji B.lümüne uzman olarak başladı. 1987 de yardımcı doçent, 1988’de doçent, 1994’te profesör oldu.

Halen aynı b.lümde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve 2016 Haziran ayından bu yana Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir.

1987 yılında Almanya’nın Münih Kentinde Lanshut Eğitim Hastanesinde endoürolojik ameliyatların, eğitimi için gözlemci olarak bulundu. Yine 1993 yılında bir ay süre ile ABD Detroid Üniversite Hastanesi Üroloji B.lümüne üroonkolojik ameliyatlar konusunda eğitim almak için gitti.

Ülkemizdeki mesleki derneklerden Ürolojik Cerrahi Derneği, Üroonkoloji Derneği ve Ankara Ürologlar Derneği üyesidir. Ayrıca uluslar arası derneklerden SIU( Dünya Üroloji Derneği), EAU

(Avrupa Üroloji Derneği) ve SEUG ( Güney Avrupa Üroonkoloji Derneği) üyeliği vardır. Ankara Ürologlar Derneği’nin 2002‐2004 yılları arasında başkanlığını yaptı. Üroonkoloji Derneği’nin kuruluşu olan 1999 yılından beri Yönetim Kurulu Üyesidir ve bu Derneğin 2009‐2011 yılları arasında başkanlığını yürütmüştür. Ayrıca 2010 yılına kadar Türk Üroloji Board’u Yürütme Kurulu üyeliğinde bulunmuştur.

Halen çoğu üroonkoloji alanında olmak üzere; 70’in üzerinde uluslararası, 100’ün üzerinde ulusal yayını ve 4 ulusal üroloji kitabında editörlük veya bölüm yazarlığı bulunmaktadır.