16 Aralık 2017 Cumartesi Söyleşisi

Konferansta kullanılan sunu için tıklayınız.

Değerli Üyemiz,

Konferansın Konusu: Verimli Kalkınma

Konuşmacı: Dr. Halit SUİÇMEZ (İktisatçı, yazar)

Bu söyleşide; uzun dönemli sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın temelinin teknolojik gelişme ve verimlilik artışları olduğu tezi üzerinde durulacak, bu kapsamda ülkemizin yaşadığı yakın dönem büyüme modeli, bunun olası etkileri ve sağlıklı bir büyüme-kalkınma modelinin ana çizgileri ortaya konulacaktır. Mühendislik ve iktisat mesleklerinin ortak deneyimlerinin de dile gelmesinin beklendiği bu oturumda ülkemizin sağlıklı bir kalkınma modeli oluşturmasına katkı verilmesi de amaçlanmaktadır.

Tarih: 16 Aralık 2017 Cumartesi Saat: 14:00

Yer: İTÜ EVİ Konferans Salonu, Büklüm Sokak No.71 Kavaklıdere/Ankara

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Halit Suiçmez (İktisatçı, yazar)

1956 Fatsa doğumlu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye B.lümü’nü 1982’de bitirdim.

İktisat B.lümü’nde Master ve 1995’ te de doktoramı tamamladım. Master tezim; “Türkiye’de

Sanayileşme Politikaları”, doktora tezim ise; “Dünyada ve Türkiye’de Özelleştirme Politika ve

Uygulamaları” dır.

1979’ da Devlet İstatistik Enstitüsü’nde başladığım kamu görevine daha sonra sırasıyla;

T.C.Merkez Bankası, Turizm Bankası ve Milli Prodüktivite Merkezi’nde uzmanlık ve yöneticilik

görevleri yaparak devam ettim. Halen; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Sanayi ve

Teknoloji Uzmanı olarak görev yapmaktayım.

İktisat ve Edebiyat alanında kitap olarak basılan çalışmalarım şunlardır:

1‐Türkiye’de Kalkınma ve Yatırım Bankacılığında Proje Değerlendirme ve Verimlilik, MPM

Yayın No 422,Ankara 1990.

2‐Dünyada ve Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları,(Şevket Yıldırım’la beraber) MPM Yayını,

508, Ankara 1993.

3‐KİT’lerde Verimlilik Ve Karlılık Analizi, MPM Yayını, 541, Ankara 1994.

4‐Özelleştirilen İşletmelerde Karlılık Ve Verimlilik Analizi, MPM Yayını, 569, Ankara 1995.

5‐Gümrük Birliğinde Rekabet Ve İstihdam, MPM Yayını,579, Ankara 1996.

6‐Enflasyon Ve Verimlilik, MPM Yayını,605, Ankara 1997.

7‐Türkiye Ve Avrupa Birliğinde Verimlilik Ve Ücretler, MPM Yayını,626. Ankara 1998.

8‐Türkiye’de Verimlilik, Büyüme Ve Kriz, (Prof. Erol Taymaz, Dr. Halit Suiçmez Ortak Yayın,

Ankara, 2005).

9‐Türkiye’de İmalat Sanayinde Verimlilik Ve Teknolojik Gelişme(Prof. Dr. Bedriye Saraçoğlu,

Dr. Halit Suiçmez Ortak Yayın, Ankara, 2006)

10‐ Bartın ve Zonguldak Verimlilik Arttırma Projeleri, 2010

Edebi Yapıtlar;

Eski Dostlar; Deneme‐.ykü Seçkileri,2005

Eski Dostlar; Anı Seçkisi, 2007

Fındık ve Fatsa .yküleri, 2014

Üretken Türkiye, Toplumsal Denemeler, 2014

Öz Peşinde, Roman, 2017

Bunların dışında çeşitli gazete, dergi ve ortak kitaplarda yayımlanmış makaleler, bildiriler,

.yküler ve denemeler bulunmaktadır. Ayrıca uzmanlık alanım ile ilgili bilimsel kongre ve

toplantılarda tebliğler sundum ve sunmaktayım. 1990 yılında İtalya’da 2 ay süreli “Kamu

Kurumlarında Verimlilik” seminerine katıldım.

İyi derecede İngilizce biliyorum.

Başlıca özlemi Üretken bir Türkiye ‘ dir.